swoimidrogami.pl

Swoimidrogami.pl – transport, logistyka, motoryzacja

długość fali światłowodu
Zakupy

Jaka jest długość fali światłowodu?

Światło, które dociera do nas, ma określoną długość. Przykładowo pasmo światła widzialnego oscyluje w granicach od 380 do 780 nm. W podobny sposób można zdefiniować długość fali świetlnej transmitowanej przez światłowód, aczkolwiek w jego przypadku przyjęty zakres wartości będzie znacznie szerszy.

Światłowód a transmisja fali świetlnej

Światło ma naturę korpuskularno-falową, a to oznacza, że można go wykorzystać do transmisji danych w światłowodzie. W celu zmniejszenia tłumienności dla transmitowanego sygnału wykorzystuje się światło o określonej długości fali. Okno transmisyjne to pojęcie, które definiuje określoną wartość długości fali przyjętą dla wybranego rodzaju światłowodu, dla której transmisja będzie praktycznie bezstratna. Wyróżniamy cztery takie okna, czyli:

  • I okno transmisyjne, dla fali o długości 850 nm,

  • II okno transmisyjne dla fali o długości 1310 (1300) nm,

  • III okno transmisyjne dla fali o długości 1550 nm,

  • IV okno transmisyjne dla fali o długości 1625 nm.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, długość fali światłowodu zależy od jego rodzaju. Pierwsze dwa okna transmisyjne przyjęte są dla przewodów wielomodowych. Z kolei dwa ostatnie – dla jednomodowych. Warto jednocześnie dodać, że w drugim oknie transmisyjnym mamy do czynienia z dwiema odrębnymi długościami fali. Wartość 1300 nm to długość fali, która umożliwia bezstratny transfer danych przez światłowód wielomodowy. Jeśli zwiększymy ją o 10 nm, uzyskamy wartość, która umożliwia bezpieczne przesyłanie danych przez światłowód jednomodowy.

Dlaczego dobór odpowiedniej długości fali jest taki ważny?

Optymalna długość fali światłowodu wynika z właściwości szkła, które wchodzi w jego skład. Z reguły przewody optyczne powstają ze szkła krzemowego, którego charakterystyka umożliwia przesyłanie sygnału świetlnego o określonej długości. Jeśli parametr ten ulegnie zmianie, absorpcja i rozproszenie sygnału ulegną znacznemu zwiększeniu. Dlatego ważne jest, aby wykonać niezbędne pomiary sieci FTTH, które wykluczą ryzyko powstawania zakłóceń wewnątrz światłowodu. Urządzeniem służącym do tego zadania jest reflektometr, czyli inaczej miernik światłowodów. Służy on do badania jakości sygnału optycznego i diagnozowania stanu technicznego ośrodka.

Reasumując, długość sygnału świetlnego przepływającego przez światłowód, ma kluczowy wpływ na sposób pracy całej instalacji FTTH. Dlatego bardzo ważne jest, aby emitować sygnał o ściśle określonych parametrach wejściowych, dzięki którym straty zostaną zminimalizowane praktycznie do zera.