swoimidrogami.pl

Swoimidrogami.pl – transport, logistyka, motoryzacja

Import z Chin - trudności i zagrożenia
Transport

Import z Chin – trudności i zagrożenia

Już od wielu lat Chiny stanowią silną potęgę gospodarczą, a produkty pochodzące z tamtejszego rynku są masowo eksportowane we wszystkich kierunkach, w tym również na rynek europejski. Import z Chin różnego rodzaju wyrobów może stanowić zatem rodzaj bardzo opłacalnej działalności. Należy jednak pamiętać o tym, że transport z Chin przysparza trudności oraz wymaga spełnienia wielu wymagań formalnych. W tym przypadku warto zatem rozważyć współpracę z doświadczonym pośrednikiem.

Import z Chin

Jak wspomniano powyżej import z Chin może okazać się bardzo trafionym pomysłem przynoszącym wymierne zyski. Należy jednak pamiętać o tym, że transport z Chin na tak zwaną własną rękę wymaga bardzo dużego zaangażowania oraz wiedzy i doświadczenia. W przeciwnym razie w większości wypadków skazany jest on na niepowodzenie. Nawiązanie współpracy międzynarodowej zawsze powinno być poprzedzone analizą potrzeb lokalnego rynku. Jej wyniki pomogą dostosować rodzaj i ilość importowanego asortymentu.

Kolejnym krokiem jest nawiązanie współpracy z wiarygodnym producentem lub dystrybutorem dóbr pochodzących ze Wschodu. Należy pamiętać o tym, że wiele z firm działających na rynku azjatyckim nie może wykazać się rzetelnością przekładającą się na bezpieczną i długofalową współpracę. Nawiązując kontakty z tamtejszymi podmiotami należy angażować jedynie drobne sumy z uwagi na to, że szanse na odzyskanie kapitału w przypadku jego utraty są bardzo niskie. W zdecydowanie lepszej sytuacji są firmy mające zarejestrowane oddziały w Chinach. Wówczas możliwość odzyskania utraconych nakładów finansowych jest dużo wyższa.

Więcej informacji na temat importu z Chin: https://www.discolm.pl/import-z-chin/

Import z Chin – jakie można napotkać trudności?

Transport z Chin wiąże się z koniecznością pokonania wielu barier, w tym diametralnych różnic kulturowych występujących pomiędzy obywatelami pochodzącymi z Europy i Azji. Na tym tle, nawet mimo braku takiego zamierzenia dochodzić może do wielu nieporozumień. Trudności wynikają nie tylko z problemów w komunikacji i bariery językowej ale również z odmiennych zwyczajów. Różne tradycje handlowe mogą utrudnić znalezienie rozwiązań satysfakcjonujących obie strony, podpisanie umowy oraz płynny przepływ towarów. W związku ze wspominanymi powyżej różnicami kulturowymi początkujący na rynku Wschodnim przedsiębiorca z pewnością napotka na liczne problemy. Należą do nich przede wszystkim trudności związane z komunikacją, terminowością realizacji oraz zapewnieniem wysokiej jakości produktów.

Trudności związane z komunikacją

Oczywistym problemem jest bariera językowa. Ponadto, należy wiedzieć o tym, że w przypadku podmiotów pochodzących z Chin dość częstą praktyką jest zrywanie dobrze układającej się dotychczas współpracy. W tej sytuacji odzyskanie zainwestowanego kapitału jest bardzo trudne.

Trudności z płatnością oraz dotrzymywaniem warunków umowy

Dość częstym problemem pojawiającym się podczas samodzielnej współpracy z podmiotami pochodzącymi ze Wschodu są trudności ze ściąganiem wierzytelności oraz dotrzymywaniem wszystkich zapisów zawartej umowy. Problemy mogą się pojawić na każdym etapie współpracy, w tym zaraz po wpłaceniu zaliczki.

Trudności z zapewnieniem wysokiej jakości towarów

Kolejnym problemem pojawiającym się podczas współpracy międzynarodowej jest trudność w uzyskaniu towarów wysokiej jakości, powtarzalnych oraz oryginalnych. Niestety, w przypadku krajów azjatyckich proceder podrabiania znanych marek jest dość powszechny. Może on dotyczyć samych produktów lub też towarzyszących im dokumentów.

Pomoc w imporcie z Chin

W celu ograniczenia ryzyka ewentualnych strat finansowych warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pośrednika. Oczywiście taka pomoc jest odpłata, ale znacznie zmniejsza ona ryzyko fiaska inwestycji. Nawiązanie współpracy międzynarodowej z udziałem pośrednika ułatwia nie tylko negocjowanie, ale i egzekwowanie warunków umowy.