swoimidrogami.pl

Swoimidrogami.pl – transport, logistyka, motoryzacja

kradziez ladunku
Transport

Kradzież ładunku a współpraca spedycji z przewoźnikiem, czyli o ustalaniu odpowiedzialności

Pomimo zachowania bezpieczeństwa i stosowania wewnętrznych procedur może niekiedy dojść do kradzieży powierzonego ładunku w trakcie realizowanego przewozu. Jakie procedury wówczas wdrożyć? Co może pomóc w ograniczeniu ryzyka takiego zdarzenia?

Rola przewozu towarów w gospodarce krajowej

Przewóz towarów pomaga napędzać gospodarkę. Nad tym procesem czuwa spedycja – w większości przypadków działa w sposób niemal niedostrzegalny dla zleceniodawcy. W praktyce do zadań spedytora należy dobór odpowiedniej metody transportu oraz opracowanie optymalnej trasy, dokumentacji oraz pomoc przewoźników np. podczas problemów w trakcie kontroli czy odprawy celnej. 

Niekiedy pomimo najbardziej skrupulatnego planu może dojść do nieprzewidzianej sytuacji, jaką jest kradzież lub intencjonalnie zniszczenie ładunku przez osoby trzecie. Kryzys migracyjny może być jednym z elementów, które sprzyjają takim zdarzeniom.

Spedycja a współpraca z przewoźnikami – jak uniknąć kradzieży?

Jak powszechnie wiadomo lepiej zapobiegać niepożądanym sytuacjom niż borykać się z ich skutkami. Opracowanie, wdrożenie i bezwzględne stosowanie odpowiednich procedur przez wszystkie strony zaangażowane w przewóz pomoże zredukować ryzyko kradzieży. 

Jednym z aspektów wartych uwagi jest wyeliminowanie sytuacji, w których powierzony ładunek pozostałby bez nadzoru nawet przez chwilę. 

Kiedy przewoźnik odpowiada za kradzież?

Warto wykazać pewną grupę zdarzeń, w ramach których osoba zajmująca się przewozem jest automatycznie pociągana do odpowiedzialności za grabież czy uszkodzenia towaru. Jest to m.in.:

  • pozostawienie ładunku bez nadzoru na czas dłuższy niż ten przewidziany w regulaminie,
  • zatrzymanie pojazdu w niedozwolonym obszarze,
  • zmiana trasy bez uprzedniej konsultacji ze spedytorem,
  • brak wylegitymowania odbiorcy ładunku.

Powyższe zachowania są przykładem rażących zaniechań, które obarczają go winą za skutki kradzieży. Jeżeli zależy Ci na tym, aby zredukować do minimum szansę pojawienia się takich trudności – dobrym krokiem będzie nawiązanie współpracy z doświadczoną firmą spedycyjną. M&W Spedition to przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji na rynku, które od lat realizuje również te skomplikowane zlecenia. W współpracy między tą spedycją a przewoźnikami firma pisze na tej podstronie https://www.mw-spedition.com/przewoznik/.

Kiedy przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za kradzież czy zniszczenia?

W celu uniknięcia niedomówień warto precyzyjnie uwzględnić postanowienia zawarte w umowie przewozu. Określenie odpowiedzialności za poszczególne ewentualności nie powinno budzić wątpliwości. Warto na tym etapie wskazać pewne okoliczności, w trakcie których przewoźnik jest zwolniony z ponoszenia konsekwencji za takie zdarzenia. Może to być związane z:

  • właściwościami powierzonego ładunku,
  • niedostatecznym zabezpieczeniem towaru na czas transportu,
  • podatność na pojawienie się szkód,
  • nieprecyzyjne określenie rodzaju transportowanego dóbr lub ich parametrów.

Spedycja a współpraca z przewoźnikami – właściwe postępowanie kierowcy w nagłej sytuacji

Warto na tym etapie podkreślić, że spedycja ma tzw. odpowiedzialność zwierzchnią. Oznacza to, że gdy przewoźnik działał zgodnie z obowiązującym regulaminem, a o kradzieży czy zniszczeniu natychmiast poinformował spedytora – wówczas to on jest obarczony konsekwencjami wynikającymi z tego zdarzenia.

Powyższy poradnik powinien dostarczyć podstawowych informacji w kontekście rozstrzygania odpowiedzialności za kradzież i zniszczenie ładunku. Wdrożenie odpowiednich metod postępowania może przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa towaru. Nie wahaj się pytać o to potencjalnych partnerów do współpracy w zakresie spedycji i przewozu!