swoimidrogami.pl

Swoimidrogami.pl – transport, logistyka, motoryzacja

środki na chwasty
Praca

Skuteczne środki na chwasty, które warto wybrać

Chwasty to rośliny niepożądane w danym miejscu, które mogą negatywnie wpływać na jakość upraw. Bardzo często stanowią konkurencję dla roślin uprawnych, zabierając im światło słoneczne, wodę oraz składniki odżywcze znajdujące się w glebie. W związku z tym, że ręczne usuwanie chwastów jest czasochłonne, powszechne jest stosowanie środków chwastobójczych.

Herbicydy, czyli preparaty chwastobójcze

Preparaty chwastobójcze powszechnie stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie nazywane są herbicydami. Tego rodzaju środki mogą wykazywać działanie układowe bądź kontaktowe. W pierwszym przypadku wchłanianie herbicydu odbywa się poprzez liście lub korzenie, hamując procesy fizjologiczne chwastów. Działanie kontaktowe polega na bezpośrednim niszczeniu fragmentów roślin, które miały styczność z preparatem chwastobójczym. Dodatkowo wyróżnia się podział na herbicydy selektywne, które niszczą wybraną grupę roślin oraz totalne, niszczące wszystkie gatunki rosnące w glebie.

Popularny środek do odchwaszczania gleby

Jednym z najpopularniejszych herbicydów totalnych używanych do odchwaszczania gleby przygotowywanej pod uprawy jest Roundup. Preparat dostępny jest w formie żelu lub koncentratu. Producent oferuje także gotowy do użycia produkt wraz z opryskiwaczem. Substancją czynną odpowiedzialną za usychanie wszystkich rodzajów roślin jest glifosat. Zadaniem dodatkowych składników jest ułatwianie przenikania glifosatu do tkanek roślin. Podstawową zaletą tego środka chwastobójczego jest jego znakomita skuteczność działania. Preparat niszczy nie tylko część naziemną roślin, ale i ich korzenie. Może być stosowany przez cały okres wegetacyjny roślin. 

Nieselektywny herbicyd z kwasem pelargonowym

Innym nieselektywnym herbicydem przeznaczonym do zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych jest produkt o nazwie Compo. Preparat wykazuje działanie kontaktowe i powoduje szybkie obumieranie opryskanych roślin. Jego podstawowym składnikiem jest kwas pelargonowy zaliczany do grupy nasyconych kwasów tłuszczowych. Preparat zaczyna działać już po kilku godzinach od użycia, niszcząc naziemne części roślin i powodując obumieranie części korzeni. Chwasty zakorzenione na dużej głębokości mogą odrastać po upływie kilku tygodni. Produkt znakomicie nadaje się do usuwania mchów i glonów na chodnikach lub ścieżkach obsadzonych drzewami. 

Nalistny środek chwastobójczy

Trzecim skutecznych preparatem chwastobójczym jest Agrosar. To herbicyd nalistny dostępny w formie koncentratu rozpuszczanego w wodzie. Wykazuje działanie układowe. Substancja czynna, którą jest glifosat, wchłania się przez wybrane części roślin i przenosi do ich wnętrza, w tym również korzeni. Proces więdnięcia chwastów trwa od 7 do 10 dni. Produkt może być wykorzystywany do niszczenia chwastów rocznych bądź wieloletnich, jedno i dwuliściennych. Nadaje się do opryskiwacza ciągnikowego, samobieżnego, a także ręcznego. Prace na roli lub w ogrodzie można rozpocząć najwcześniej po 7 dniach od oprysku.